Politika privatnosti

1. UVOD

Ova politika privatnosti vam pruža detaljne informacije o tome kako sakupljamo i obrađujemo vaše lične podatke putem našeg sajta www.thegoldentoddler.com kao i informacije koje dajete preko našeg sajta kada kupujete bilo koji od naših proizvoda.
Pružanjem svojih podataka vi potvrđujete da ste stariji od 13 godina.
Credicom International d.o.o. (vlasnik brenda The Golden Toddler) je kontrolor podataka odgovoran za vaše lične podatke koji se pružaju preko našeg sajta (u ovoj politici privatnosti označen kao „mi“, „nama“ ili „naš(i)“).
Kontakt podaci
Naziv firme: Credicom International d.o.o.
Email adresa: info@thegoldentoddler.com
Adresa: Bulevar despota Stefana 95, 11108 Beograd, Republika Srbija.
Ako imate bilo kakvu žalbu, bićemo vam zahvalni ukoliko kontaktirate prvo nas, kako bismo pokušali da je rešimo u što kraćem roku i na vaše zadovoljstvo.
Važno je da vaše informacije koje mi posedujemo o vama budu tačne i ažurne. Za ažuriranje vaših ličnih podataka molimo vas da nam pošaljete e-mail na info@thegoldentoddler.com

2. KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO O VAMA

Lični podaci su svaka informacija kojom je moguće identifikovati neko lice. Ne uključuju anonimne podatke.

Mi možemo da obrađivati sledeće vrste vaših ličnih podataka:
Podaci o identitetu mogu uključivati vaše ime, prezime, korisničko ime, datum rođenja i pol.
Kontakt podaci mogu uključivati adresu naplate i dostave, e-mail adresu i kontakt telefon.
Podaci o transakciji mogu uključivati detalje o plaćanjima između nas i ostale detalje o vašim kupovinama.
Tehnički podaci mogu uključivati vaše podatke za prijavljivanje, adrese internet protokola, tip i verziju pretraživača, tipove i verzije dodataka (plugin) pretraživača, podešavanja vremenske zone i lokacije, operativni sistem i platformu i drugu tehnologiju na uređajima koje koristite za pristup ovom sajtu
Podaci o profilu mogu uključivati vaše korisničko ime, lozinku, kupca, porudžbine, interesovanja, preferencije, povratne informacije, odgovore na ankete.
Podaci o korišćenju mogu uključivati informacije o tome kako koristite naš sajt, proizvode i usluge.
Podaci o marketingu i komunikacijama mogu uključivati vaše preferencije o primanju marketinškog sadržaja kao i vaše preferencije o marketinškom sadržaju.
Takođe možemo obraditi Zbirne podatke iz vaših ličnih podataka, ali ti podaci ne otkrivaju vaš identitet i kao takvi nisu lični podaci. Na primer, pregledamo Podatke o korišćenju kako bismo definisali procenat korisnika sajta uz pomoć specifične funkcije našeg sajta. Ako Zbirne podatke povezujemo sa vašim ličnim podacima tako da se možete identifikovati iz njih, onda se tretiraju kao lični podaci.

3. KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Mi prikupljamo podatke o vama putem različitih metoda kao što su:
Direktne interakcije: možete pružiti podatke popunjavanjem obrazaca na našem sajtu (ili na drugi način) ili putem komunikacije sa nama putem pošte, telefona, e-maila ili na drugi način, uključujući i kada:
naručujete naše proizvode;
kreirate nalog na našem sajtu;
zatražite da vam se pošalju informacije ili marketinški materijali;
učestvujete u takmičenju, izvlačenju nagrada, promociji ili anketi; ili
nam dajete povratne informacije.
Automatizovane tehnologije ili interakcije: Dok koristite naš sajt, možemo automatski prikupljati Tehničke podatke o vašoj opremi, aktivnostima pretraživanja i obrascima korišćenja. Sakupljamo ove podatke uz pomoć kolačića, logova servera i sličnih tehnologija. Molimo pogledajte našu Politiku kolačića za više detalja.
Treća lica ili javno dostupni izvori: Mi možemo da primamo lične podatke o vama od različitih trećih lica i javnih izvora navedenih u nastavku:
Pružaoci usluga analitike kao što je Google sa sedištem izvan EU;
Mreže za oglašavanje kao što su Facebook Ads i Instagram Ads sa sedištem izvan EU;
Kontakt, finansijski i podaci o transakcijama od pružaoca tehničkih, platnih usluga kao što je PayPal, sa sedištem van EU.

4. KAKO UPOTREBLJAVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Mi koristimo vaše lične podatke samo kada je to zakonski dozvoljeno. Najčešće upotrebe vaših ličnih podataka uključuju:
Kada treba da izvršimo ugovor između nas.
Kada je to od suštinskog značaja za naše legitimne interese (ili interese trećeg lica) i kada vaši interesi i osnovna prava nemaju prednosti nad tim interesima.
Kada treba da ispunimo zakonsku ili regulatornu obavezu.
Obično se ne oslanjamo na saglasnost kao pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka, osim u vezi s slanjem marketinške komunikacije putem e-maila ili sms poruke. Imate pravo da povučete vašu saglasnost sa marketingom u bilo kom trenutku tako što ćete nam poslati e-mail na info@thegoldentoddler.com
Ciljevi za obradu vaših ličnih podataka
U nastavku su definisani načini na koje nameravamo da koristimo vaše lične podatke kao i
zakonske osnove prema kojima ćemo obraditi takve podatke. Definisali smo i naše legitimne interese.
Pošaljite nam e-mail na info@thegoldentoddler.com ukoliko su vam potrebni detalji o konkretnoj zakonskoj osnovi na koju se oslanjamo kako bismo obradili vaše lične podatke, ukoliko je u tabelama prikazano više od jedne osnove.

Svrha / Aktivnost

Vrsta podataka

Zakonska osnova za obradu

Registrovanje kao novi korisnik
(a) O identitetu
(b) Kontakt
Izvršenje ugovora sa vama
Obrada i dostava vaše narudžbine, uključujući:
(a) Upravljanje plaćanjima i naknadama
(b) Naplata i povratak novca koji nam se duguje
(a) O identitetu
(b) Kontakt
(c) Finansijski
(d) O transakcijama
(e) Marketing i komunikacije
(a) Izvršenje ugovora sa vama
(b) Neophodno je zbog naših legitimnih interesa da povratimo sredstva koja nam se duguju
Upravljanje našim odnosom sa vama što uključuje:
(a) Obaveštavamo vas o promenama naših uslova ili politike privatnosti
(b) Tražimo od vas da ostavite ocenu ili popunite anketu
(a) O identitetu
(b) Kontakt
(c) O profilu
(d) Marketing i komunikacije
(a) Izvršenje ugovora sa vama
(b) Neophodno kako bi se ispoštovala zakonska obaveza
(c) Neophodno je zbog naših legitimnih interesa da održavamo našu evidenciju ažuriranom i dobijemo uvid u to kako kupci koriste naše proizvode
Da vam omogućimo da učestvujete u izvlačenju nagrada, takmičenju ili popunite anketu
(a) O identitetu
(b) Kontakt
(c) O profilu
(b) O korišćenju
(d) Marketing i komunikacije
(a) Izvršenje ugovora sa vama
(b) Neophodno je zbog naših legitimnih interesa da steknemo uvid u to kako kupci koriste naše proizvode i razvijemo svoje poslovanje
Upravljanje i zaštita našeg poslovanja i našeg sajta (uključujući rešavanje problema, analizu podataka, testiranje, održavanje sistema, podršku, izveštavanje i hosting podataka)
(a) O identitetu
(b) Kontakt
(c) Tehnički
(a) Neophodno je zbog naših legitimnih interesa za vođenje našeg poslovanja, pružanje administrativnih i IT usluga, sigurnost mreže, kako bi se sprečila prevara
(b) Neophodno kako bi se ispoštovala zakonska obaveza
Da vam pružimo relevantne sadržaje i reklame i merimo i razumemo efektivnost našeg oglašavanja
(a) O identitetu
(b) Kontakt
(c) O profilu
(d) O korišćenju
(e) Marketing i komunikacije
(f) Tehnički
Neophodno je zbog naših legitimnih interesa da steknemo uvid u to kako kupci koriste naše proizvode kako bismo razvili proizvode, unapredili svoje poslovanje i podržali svoju marketinšku strategiju podacima
Da koristimo analizu podataka kako bismo poboljšali naš sajt, proizvode, marketing, odnose s kupcima i iskustva
(a) Tehnički
(b) O korišćenju
Neophodno je zbog naših legitimnih interesa da definišemo tipove kupaca za naše proizvode i usluge, održavamo svoj sajt ažuriranim i relevantnim, razvijamo svoje poslovanje i podržavamo svoju marketinšku strategiju podacima
Da vam dajemo sugestije i preporuke o robi ili uslugama koje mogu biti od interesa za vas
(a) O identitetu
(b) Kontakt
(c) Tehnički
(d) O korišćenju
(e) O profilu
Neophodno je zbog naših legitimnih interesa da razvijamo svoje proizvode i poslovanje

Marketinške komunikacije

Od nas ćete primati marketinške komunikacije ukoliko ste:
1. tražili informacije od nas ili
2. kupili / naručili robu od nas
3. u ovim slučajevima, niste izabrali da ne primate takvu vrstu marketinga.

Mi nikada nećemo deliti vaše lične podatke sa trećim licem u marketinške svrhe.

Promena svrhe
Mi ćemo koristiti vaše lične podatke samo u svrhe za koje smo ih prikupili, osim ako ne moramo da ih koristimo iz drugog razloga a taj razlog je sličan prvobitnoj svrsi. Ukoliko želite da saznate više o tome kako je obrada za novu svrhu slična prvobitnoj svrsi, pošaljite nam e-mail na info@thegoldentoddler.com
Ukoliko nam je protrebno da koristimo vaše lične podatke u svrhu koja nije vezana za svrhu za koju smo prikupili te podatke, obavestićemo vas i pojasnićemo zakonski osnov obrade.
Vaše lične podatke možemo obraditi bez vašeg znanja ili saglasnosti tamo gde je to potrebno ili dozvoljeno u skladu sa zakonom.

5. OTKRIVANJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Možda ćemo morati da podelimo vaše lične podatke sa licima navedenim u nastavku u svrhe navedene u tabeli u paragrafu 4 (iznad):
Pružaoci usluga koji pružaju IT usluge i usluge administracije sistema.
Profesionalni savetnici uključujući advokate, bankare i revizore koji pružaju konsultantske, bankarske, pravne i računovodstvene usluge.
Organi za prihode i carine i drugi organi sa sedištem u Republici Srbiji i druge relevantne jurisdikcije koje zahtevaju izveštavanje o aktivnostima obrade u određenim okolnostima.

6. BEZBEDNOST PODATAKA

Uspostavili smo sigurnosne mere kako bismo sprečili slučajni gubitak vaših ličnih podataka, njihovo korišćenje ili pristup na neovlašćen način, promenu ili otkrivanje. Takođe, ograničavamo pristup vašim ličnim podacima samo na zaposlene, agente, izvođače i ostala treća lica koja moraju da znaju takve podatke. Oni će obrađivati vaše lične podatke samo uz naše instrukcije i poštuju poverljivost takvih podataka.
Uspostavili smo procedure za bavljenje bilo kojom sumnjom o kršenju ličnih podataka i obaveštavaćemo vas i odgovarajućeg regulatora o kršenju tamo gde smo zakonski obavezni da to učinimo.

7. ZADRŽAVANJE PODATAKA

Mi zadržavamo Vaše lične podatke samo onliko koliko je to potrebno kako bismo ispunili ciljeve za koje smo ih prikupili, kao što su: isponjavanje zakonskih i računovodstvenih zahteva i zahteva o izveštavanju.
Pri određivanju odgovarajućeg perioda zadržavanja ličnih podataka, razmatramo količinu, prirodu i osetljivost ličnih podataka, mogući rizik od štete od neovlašćenog korišćenja ili otkrivanja ovih podataka, svrhe u koje obrađujemo vaše lične podatke i da li možemo da ostvarimo te svrhe uz pomoć drugih sredstava i odgovarajućih zakonskih zahteva.

Po zakonu moramo da zadržimo osnovne podatke o našim kupcima (uključujući Kontakt podatke, Poatke o identitetu, Finansijske podatke i Podatke o transakciji) pet godina nakon što oni prestanu da budu kupci u poreskom smislu.

U određenim okolnostima možete zatražiti da se vaši podaci izbrišu: pogledajte u nastavku za više informacija.
U nekim okolnostima možemo da unesemo vaše lične podatke u anonimne istraživačke / statističke svrhe, u kom slučaju možemo koristiti ove podatke na neodređeno vreme.

8. VAŠA ZAKONSKA PRAVA

Pod određenim okolnostima, imate prava po zakonima o zaštiti podataka, u odnosu na vaše lične podatke. Ona uključuju pravo na:
Zahtev za pristup vašim ličnim podacima.
Zahtev za ispravku vaših ličnih podataka.
Zahtev za brisanje vaših ličnih podataka.
Suprostavljanje obradi vaših ličnih podataka.
Zahtev za ograničenje obrade vaših ličnih podataka.
Zahtev za prenos vaših ličnih podataka.
Pravo na povlačenje saglasnosti.
Ukoliko želite da ostvarite bilo koje od ovih prava, pošaljite nam e-mail na info@thegoldentoddler.com
Nećete morati da platite naknadu za pristup vašim ličnim podacima. Međutim, možemo da naplatimo naknadu ukoliko je vaš zahtev neosnovan, često se ponavlja ili je prekomeran. U suprotnom, možemo odbiti da ispoštujemo vaš zahtev u ovim okolnostima.
Možda ćemo morati da zatražimo od vas određene informacije kako bismo potvrdili vaš identitet i osigurali pravo na pristup vašim ličnim podacima. Ovo je sigurnosna mera koja osigurava da se lični podaci ne otkrivaju ni jednoj osobi koja nema pravo na njih. Možemo vas takođe kontaktirati i zatražiti dodatne informacije o vašem zahtevu.

Trudimo se da odgovorimo na sve zakonite zahteve u roku od 20 radnih dana. Retko kada može da traje duže, ukoliko je vaš zahtev veoma kompleksan.

9. LINKOVI TREĆIH LICA

Ovaj sajt može da sadrža linkove ka sajtovima, dodacima (plugin) i aplikacijama trećih lica. Klikom na te linkove ili omogućavanjem tih veza može se omogućiti trećim licima da prikupljaju ili dele podatke o vama. Mi ne kontrolišemo sajtove trećih lica i nismo odgovorni za njihove politike privatnosti. Kada napustite naš sajt, preporučujemo vam da pročitate obaveštenje o privatnosti svakog sajta koji posećujete.

10. KOLAČIČI

Možete da podesite svoj čitač (browser) da odbije sve ili neke kolačiće čitača. Ukoliko onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki delovi ovog sajta mogu da postanu nedostupni ili neće funkcionisati ispravno. Za više informacija o kolačićima koje upotrebljavamo, pogledajte našu Politiku kolačića.